Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

___VíP___ Hệ thống cho phép gửi nạp đổi nhiều thẻ cùng 1 lúc

(Vị dụ: Điền Form nhiều thẻ Viettel sau đó ấn gửi nạp, loát xong trả kết quả một lần ) Điền sai mệnh giá sẽ bị trừ %. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đâyLỗi nạp thẻ ib Chat với hỗ trợ ngay góc dưới bên phải màn hình. Sau khi nạp có thể kiểm tra tiến trình xử lý tại phẩn lịch sử bên dưới modul đổi thẻ

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý Nạp Thẻ 30% 30% 30% 30% 30% 30%
API 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý Nạp Thẻ
API 38% 38% 38% 38% 38%
Đại lý 42% 42% 42% 42% 42%
Thành viên 42% 42% 42% 42% 42%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý Nạp Thẻ
API 40% 40% 40% 40% 40%
Đại lý 42% 42% 42% 42% 42%
Thành viên 42% 42% 42% 42% 42%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý Nạp Thẻ
API 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý Nạp Thẻ
API 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Đại lý 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Thành viên 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Đổi thẻ cào thành tiền phí 12%, mua bán thẻ điện thoại thẻ game gạch cước